Home > Blogs > Wat zijn de symptomen van een burn-out?

Wat zijn de symptomen van een burn-out?

Vraag jij je af wat de symptomen zijn van een burn-out? In dit artikel kijken we ernaar, ook nemen we een kijkje naar de risicofactoren van een burn-out.

 

Mensen die worstelen met stress op het werk, lopen mogelijk een hoog risico op een burn-out. Een burn-out kan ervoor zorgen dat mensen zich uitgeput en leeg voelen en niet in staat zijn om aan de eisen van het leven te voldoen.

 

Een burn-out kan ook gepaard gaan met een verscheidenheid aan mentale en fysieke gezondheidssymptomen. Als er geen aandacht aan wordt besteed, kan een burn-out het voor een persoon moeilijk maken om goed te functioneren in zijn dagelijkse leven.

 

In dit artikel nemen we een kijkje naar de symptomen van een burn-out.

 

Tekenen en symptomen van een burn-out

Hoewel een burn-out geen diagnosticeerbare psychische stoornis is, wil dat nog niet zeggen dat het niet serieus moet worden genomen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende symptomen van burn-out:

 

Vervreemding van werk gerelateerde activiteiten

Personen met een burn-out beschouwen hun baan als steeds stressvoller en frustrerender. Ze kunnen cynisch worden over hun werkomstandigheden en de mensen met wie ze werken. Ze kunnen ook emotioneel afstand nemen en zich verdoofd gaan voelen over hun werk.

 

Lichamelijke symptomen

Chronische stress kan leiden tot lichamelijke symptomen, zoals hoofdpijn en buikpijn of darmproblemen.

 

Emotionele uitputting

Een burn-out zorgt ervoor dat mensen zich uitgeput, niet in staat om het hoofd te bieden en moe voelen. Ze missen vaak de energie om hun werk gedaan te krijgen.

 

Verminderde prestaties

Een burn-out heeft vooral invloed op alledaagse taken op het werk – of thuis wanneer iemands belangrijkste baan de zorg voor gezinsleden is. Mensen met een burn-out voelen zich negatief over taken. Ze kunnen zich moeilijk concentreren en hebben vaak geen creativiteit.

 

De burn-out deelt enkele vergelijkbare symptomen van psychische aandoeningen, zoals depressie. Mensen met een depressie ervaren negatieve gevoelens en gedachten over alle aspecten van het leven, niet alleen op het werk. Depressiesymptomen kunnen ook een verlies van interesse in dingen, gevoelens van hopeloosheid, cognitieve en fysieke symptomen en gedachten over zelfmoord omvatten. Personen met een burn-out kunnen daarnaast ook een hoger risico lopen om een ​​depressie te ontwikkelen.

 

Risicofactoren van een burn-out

Een baan met veel stress leidt niet altijd tot een burn-out. Als stress goed wordt beheerd, zijn er mogelijk geen nadelige gevolgen. Maar sommige individuen (en mensen in bepaalde beroepen) lopen een hoger risico dan anderen. Ook kan het te maken hebben met bepaalde persoonlijkheidskenmerken en levensstijlkenmerken.

 

Onredelijke tijdsdruk

Werknemers die zeggen dat ze genoeg tijd hebben om hun werk te doen, hebben 70 procent minder kans op een hoge burn-out. Personen die niet meer tijd kunnen winnen, zoals paramedici en brandweerlieden, lopen een groter risico op burn-out.

 

Gebrek aan communicatie en ondersteuning van een manager

Medewerkers die zich sterk gesteund voelen door hun manager, hebben 70 procent minder kans op een burn-out op regelmatige basis.

 

Gebrek aan duidelijkheid over de rol

Slechts 60 procent van de werknemers weet wat er van hen wordt verwacht. Wanneer verwachtingen zijn als bewegende doelen, kunnen werknemers uitgeput raken door simpelweg te proberen te achterhalen wat ze geacht worden te doen.

 

Onbeheersbare werkdruk

Als een werkdruk onbeheersbaar aanvoelt, zullen zelfs de meest optimistische werknemers zich hopeloos voelen. Je overweldigd voelen kan snel leiden tot een burn-out.

 

Oneerlijke behandeling

Werknemers die het gevoel hebben dat ze op het werk oneerlijk worden behandeld, hebben 2,3 keer meer kans op een hoge burn-out. Oneerlijke behandeling kan zaken omvatten als vriendjespolitiek, oneerlijke compensatie en mishandeling door een collega.