Home > Blogs > Betekenis psychologie?

Betekenis psychologie?

Snelle feiten over psychologie

 • Psychologie is de studie van gedrag en de geest.
 • Er zijn verschillende soorten psychologie, zoals cognitieve, forensische, sociale en ontwikkelingspsychologie.
 • Een persoon met een aandoening die zijn geestelijke gezondheid beïnvloedt, kan baat hebben bij beoordeling en behandeling door een psycholoog.
 • Een psycholoog kan een behandeling aanbieden die gericht is op gedragsaanpassingen.
 • Een psychiater is een arts die zich eerder zal concentreren op de medische behandeling van psychische problemen.

 

Wat is psychologie?

Psychologie is de studie van geest en gedrag. Het omvat de biologische invloeden, sociale druk en omgevingsfactoren die van invloed zijn op hoe mensen denken, handelen en voelen. Het verkrijgen van een rijker en dieper begrip van de psychologie kan mensen helpen inzicht te krijgen in hun eigen daden en een beter begrip van andere mensen.

 

Takken van psychologie

Elke poging om uit te leggen waarom mensen denken en zich gedragen zoals ze doen, zal onvermijdelijk verband houden met een of andere tak van de psychologie. De verschillende disciplines van de psychologie zijn zeer breed. Ze bevatten:

 

 • Klinische psychologie
 • Cognitieve psychologie: geheugen
 • Cognitieve psychologie: intelligentie
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Evolutionaire psychologie
 • Forensische psychologie
 • Gezondheidspsychologie
 • Neuropsychologie
 • Beroepspsychologie
 • Sociale psychologie

 

Wat al deze verschillende benaderingen van de psychologie gemeen hebben, is het verlangen om het gedrag van individuen uit te leggen op basis van de werking van de geest. En op elk gebied passen psychologen wetenschappelijke methodologie toe. Ze formuleren theorieën, testen hypothesen door middel van observatie en experiment, en analyseren de bevindingen met statistische technieken die hen helpen belangrijke bevindingen te identificeren.

 

De belangrijkste doelen van de psychologie

Het is moeilijk om alles wat de psychologie omvat in slechts een korte definitie te vatten, maar onderwerpen als ontwikkeling, persoonlijkheid, gedachten, gevoelens, emoties, motivaties en sociaal gedrag vertegenwoordigen slechts een deel van wat de psychologie probeert te begrijpen, voorspellen en verklaren.

 

Psychologie is zowel een toegepast als een academisch veld dat zowel individuen als de samenleving als geheel ten goede komt. Een groot deel van de psychologie is gewijd aan de diagnose en behandeling van psychische problemen, maar dat is slechts het topje van de ijsberg als het gaat om de impact van psychologie.

 

Enkele manieren waarop psychologie bijdraagt ​​aan individuen en de samenleving zijn onder meer:

 

 • Verbetering van ons begrip van waarom mensen zich ook zo gedragen als zij
 • De verschillende factoren begrijpen die van invloed kunnen zijn op de menselijke geest en het menselijk gedrag
 • Problemen begrijpen die van invloed zijn op de gezondheid, het dagelijks leven en het welzijn
 • Verbetering van de ergonomie om het productontwerp te verbeteren
 • Veiligere en efficiëntere werkplekken creëren
 • Mensen helpen motiveren om hun doelen te bereiken
 • Verbetering van de productiviteit
 • Psychologen bereiken deze dingen door objectieve wetenschappelijke methoden te gebruiken om menselijk gedrag te begrijpen, uit te leggen en te voorspellen. Psychologische studies zijn zeer gestructureerd en beginnen met een hypothese die vervolgens empirisch wordt getest.