Home > Blogs > Wat is assertief?

Wat is assertief?

Assertiviteit is een vaardigheid waar regelmatig naar verwezen wordt in de training van sociale en communicatieve vaardigheden. Assertief zijn betekent in staat zijn om op een rustige en positieve manier op te komen voor je eigen rechten of die van anderen. Dit is zonder agressief te zijn of passief ‘fout’ te accepteren. Omdat assertieve individuen zijn in staat om hun punt over te brengen zonder anderen van streek te maken of zelf van streek te raken.

Wat is assertief?

“Eerlijk, positief, aandringen op de erkenning van iemands rechten”. Assertiviteit betekent opkomen voor je persoonlijke rechten – gedachten, gevoelens en overtuigingen op een directe, eerlijke en gepaste manier uiten.

Door assertief te zijn, moeten we altijd de gedachten, gevoelens en overtuigingen van andere mensen respecteren. Dus degenen die zich assertief gedragen, respecteren altijd de gedachten, gevoelens en overtuigingen van andere mensen en die van henzelf.

Assertiviteit heeft betrekking op het op gepaste wijze kunnen uiten van gevoelens, wensen en verlangens. Ook is het een belangrijke persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheid. Bij al je interacties met andere mensen, thuis of op het werk, kan assertiviteit je helpen. Omdat je hierdoor jezelf op een duidelijke, open en redelijke manier uit te drukken, zonder je eigen rechten of die van anderen te ondermijnen.

Dus assertiviteit stelt individuen in staat om:

  • in hun eigen belang te handelen
  • zonder onnodige angst voor zichzelf op te komen
  • op een comfortabele manier eerlijke gevoelens te uiten
  • persoonlijke rechten uit te drukken zonder de rechten van anderen te ontkennen.

wat is assertief