Home > Blogs > Wat doet een psycholoog?

Wat doet een psycholoog?

Stel jij jezelf wel eens de vraag: Wat doet een psycholoog nu eigenlijk? In dit artikel geven we een antwoord op deze vraag.

Psychologen hebben de professionele opleiding en klinische vaardigheden om mensen te helpen effectiever te leren omgaan met levenskwesties en psychische gezondheidsproblemen. Ben jij benieuwd wat een psycholoog nu precies is en doet? Lees dan vooral verder.

 

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog is iemand die mentale processen en menselijk gedrag bestudeert door te observeren, interpreteren en vastleggen hoe mensen zich tot elkaar en de omgeving verhouden. Sommige psychologen werken zelfstandig, doen onderzoek of werken alleen met patiënten of cliënten. Anderen werken als onderdeel van een zorgteam en werken samen met artsen, maatschappelijk werkers en anderen om ziekten te behandelen en het algehele welzijn te bevorderen.

 

Je kunt een psycholoog bezoeken voor hulp bij problemen zoals:

 

 • depressie, angst of stress
 • drugs- en alcoholmisbruik
 • eetstoornissen
 • angsten en fobieën
 • een laag zelfbeeld
 • post-traumatische stress-stoornis

 

Een psycholoog kan je ook helpen bij het omgaan met uitdagingen waarmee je in het leven te maken kunt krijgen, zoals:

 

 • financiële stress
 • relatiebreuken
 • huiselijk geweld
 • veroudering
 • verdriet of verlies

 

Wat doet een psycholoog?

Een psycholoog zal doorgaans het volgende doen:

 

 • Voert wetenschappelijke studies uit om gedrag en hersenfunctie te bestuderen (neuropsycholoog)
 • Verzamelt informatie door middel van observaties, interviews, enquêtes, tests en andere methoden
 • Zoekt patronen die hen helpen om gedrag te begrijpen en te voorspellen
 • Gebruikt kennis om het begrip tussen individuen en groepen te vergroten
 • Ontwikkelt programma’s die scholen en werkplekken verbeteren door psychologische problemen aan te pakken
 • tWerk samen met individuen, stellen en gezinnen om hen te helpen de gewenste gedragsveranderingen aan te brengen
 • Identificeert en diagnosticeert mentale, gedrags- of emotionele stoornissen
 • Ontwikkelt behandelplannen en voer ze uit
 • Werkt samen met artsen of maatschappelijk werkers om patiënten te helpen behandelen

 

Psychologen proberen gedachten, emoties, gevoelens en gedrag te begrijpen en uit te leggen. Afhankelijk van het onderwerp van de studie gebruiken psychologen technieken zoals observatie, beoordeling en experimenten om theorieën te ontwikkelen over de overtuigingen en gevoelens die van invloed zijn op iemands acties.

 

Psychologen verzamelen vaak informatie en evalueren gedrag door middel van gecontroleerde laboratoriumexperimenten, psychoanalyse of psychotherapie. Ze kunnen ook persoonlijkheids-, prestatie-, bekwaamheids- of intelligentietests uitvoeren. Ze zoeken naar gedragspatronen of oorzaak-gevolg-relaties tussen gebeurtenissen en gebruiken deze informatie bij het testen van theorieën in hun onderzoek of bij het behandelen van patiënten.

 

Waar werkt een psycholoog?

Veel praktiserende psychologen beheren hun eigen privépraktijk of werken samen met een groep andere psychologen of zorgverleners. Psychologen werken ook op veel andere plaatsen. Ze zijn te vinden op scholen, hogescholen en universiteiten, ziekenhuizen en medische klinieken, gevangenissen en correctionele instellingen, medische centra voor veteranen, gemeenschapsklinieken en klinieken voor geestelijke gezondheidszorg, bedrijven en de industrie, verpleeghuizen en revalidatiecentra en centra voor langdurige zorg.