Home > Blogs > Voor wie is systeemtherapie geschikt?

Voor wie is systeemtherapie geschikt?

Een vorm van psychotherapie en relatief nieuw, met de oorsprong in de jaren 50. Bij systeemtherapie wordt er verder gekeken dan alleen het individu, omdat wij mensen in groepen leven, ofwel een systeem. In dit artikel laten we je kennis maken met systeemtherapie en voor wie of tijdens welke problemen deze therapie geschikt kan zijn.

systeemtherapie

Gezins- of relatietherapie

Systeemtherapie staat ook wel bekend als gezins- of relatietherapie. Het heeft als doel om de interactie tussen verschillende mensen in een groep te verbeteren, het is dus gericht op relaties. Systeemtherapie valt onder familietherapie en heeft een vrij praktische aanpak. Bij een systeem kan je denken aan een partnerrelatie of gezinsrelatie. Wanneer één persoon problemen heeft of ander gedrag vertoont, kan dit van invloed zijn op de andere personen binnen dit systeem.

Een systeem is het totaal van jouw leefsituatie en het hoofdsysteem is dan ook het gezin van herkomst. Daarnaast heb je nog je eigen gezin en andere subsystemen. Een systeemtherapeut voert geen 1-op-1 therapie uit, maar er worden ook andere leden van het systeem uitgenodigd. Dit kan spannend zijn en je kan het ervaren als minder veilig, maar het is belangrijk om de mens te zien als deel van een systeem in plaats van een geïsoleerd persoon.

Systeemtherapie | Uitgangspunten

Bij systeemtherapie zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten, namelijk:

 

  • Het welzijn van het systeem is ook belangrijk.
  • Het betrekken van naasten helpt je in het herstel.
  • Veelal is het systeem, je omgeving, bereid je te helpen.
  • Psychische klachten komen ergens vandaan en moeten we in context begrijpen.

 

Systeemtherapie is complex, maar kan verschillende problemen aanpakken. Niet alleen de aanwezige personen worden betrokken, maar ook de rol van afwezige personen worden erbij gehaald.

Voor wie?

Zoals we eerder al aangaven, is systeemtherapie gericht op partnerrelaties of gezinsrelaties. Het gaat minder diep in op jeugdtrauma’s of onbewuste impulsen, maar het brengt vooral de patronen en regels binnen deze relaties in kaart. Er wordt gekeken naar de levenssituatie en hoe je dit positief kan veranderen.

Wanneer er veel ruzies binnen een relatie zijn, er gedragsproblemen zijn bij een kind of er al wordt gesproken over een echtscheiding kan systeemtherapie helpen om je (weer) dichterbij elkaar te brengen. Ook bij depressie en verlies kan systeemtherapie helpen om elkaar niet kwijt te raken en met elkaar te blijven communiceren. Systeemtherapie is een krachtig middel om verschillende problemen aan te pakken, doordat je even buiten het systeem kan stappen kan je de situatie beter overzien.

> Vind op Balansportaal een systeemtherapeut bij jou in de buurt