Home > Stress onder jongeren

Stress onder jongeren

Steeds meer jongeren krijgen te maken met uitval door stressklachten. Er is onder deze doelgroep te weinig bekend over signalen herkennen, het vragen van hulp en burn-out gerelateerde klachten. Het is nodig dat er in de basis kennis wordt vergaard en dat is op scholen.

Hoe doorbreken we het taboe?

Ten Hogeschool van Amsterdam hebben Bibi de Reus en Taïscha Martinez de opdracht gekregen om een beroepsproduct te ontwikkelen waarmee zij impact maken en verandering teweegbrengen. Zij hebben onderzoek gedaan naar studerende jongeren met een burn-out, en de stigma’s die daarbij komen kijken. Hier wilden zij op verder borduren.

Zij hebben ervoor gekozen om als beroepsproduct een lesprogramma te ontwikkelen. Het doel van dit lesprogramma is gesprekken over mentale gezondheid durven aangaan. Dit om het stigma rondom een burn-out te doorbreken. Het lesprogramma heeft acht hoofdstukken.

Download Lesprogramma

Voorlichting buiten lesprogramma

Om de deelnemers aan het denken te zetten buiten het lesprogramma is er een opdracht bedacht die na het programma meegenomen kan worden. Deze opdracht wordt aan de deelnemers uitgereikt die ze vervolgens met hun omgeving kunnen bespreken. De opdracht wordt door de deelnemer zelf en zijn/haar/diens omgeving ingevuld. Dit hoeft niet meer nabesproken te worden, maar is wel van belang dat het nabesproken wordt met degene waarmee je het formulier invult. Het is de bedoeling dat beide partijen een vraag invullen. ‘Hoe denk je dat mijn dag er uit ziet?’ wordt ingevuld door iemand uit de omgeving van de deelnemer, en ‘Hoe mijn dag er uit ziet;’ wordt ingevuld door de deelnemer zelf.

Deze opdracht dient voor het bespreekbaar maken van simpel weg je dag. Soms wordt dit vergeten of praat je er makkelijk overheen. Dit helpt voor het (wellicht vroegtijdig) signaleren van een burn-out. Dit helpt voor zelfrealisatie en dat je zelf kan inzien of je het rustig aan moet doen, of dat het juist de goede kant op gaat.

Download Lesprogramma