Home > Blogs > Positief opvoeden

Positief opvoeden

Positief ouderschap richt zich op ouderschapspraktijken die de ontwikkeling van de interne sterke punten van kinderen stimuleren. In plaats van te focussen op de zwakheden en tekortkomingen van kinderen, houdt positief ouderschap de nadruk op het versterken van vaardigheden. Deze vaardigheden zijn dan die het belangrijkst zijn voor een gezonde ontwikkeling, zoals veerkracht, nieuwsgierigheid en zelfbewustzijn.

Deze manier van opvoeden helpt kinderen in zichzelf en hun capaciteiten te geloven om succesvol te zijn op school en in het leven.

Positief opvoeden

3 manieren van ​​positief opvoeden

Ouders beïnvloeden hun kinderen op een diepgaande manier door hun leven te leiden en de ‘juiste’ dingen te doen, zelfs als niemand anders kijkt. Kinderen leren problemen op te lossen en kritisch na te denken over de wereld om hen heen, deels door naar hun ouders te kijken. Enkele van de belangrijkste manieren waarop ouders positief opvoedgedrag kunnen modelleren zijn:

Beheers je woede

Woede is een van de grootste blokkades bij het vormen van zinvolle menselijke relaties. Wanneer volwassenen impulsief handelen, tegen elkaar schreeuwen of wraak zoeken, volgen kinderen dit voorbeeld. Dit soort gedrag kan leiden tot pesten en het niet ontwikkelen van de vaardigheid van zelfregulatie. Dit is het vermogen om een ​​actie te stoppen of uit te stellen in plaats van zich impulsief te gedragen.

Begin bij jezelf bij positief opvoeden

Als je op het punt staat iemand anders de schuld te geven van een probleem, stop dan! Denk na over de grondslagen van positief ouderschap. Overweeg je eigen rol in het probleem, toon empathie voor anderen en concentreer je op de oplossing in plaats van op schuld.

Kinderen groeien op in een wereld met onrealistische eisen aan perfectie. Als volwassenen fouten toegeven en ervan leren, zichzelf openstellen voor feedback en verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en beslissingen, leren kinderen hetzelfde te doen.

Werk hard om je doelen te bereiken

Als volwassenen doelen stellen en ondanks obstakels volharden om deze te bereiken, geven ze hun kinderen vaardigheden van onschatbare waarde. Wees, afhankelijk van de leeftijd van je kind, niet bang om kinderen te laten zien hoe je werkt om de uitdagingen in je eigen leven te overwinnen. Wees positief en hoopvol.

Vind hulp bij Ouderschap & Opvoeding