Home > Blogs > Manische depressiviteit

Manische depressiviteit

Bipolaire stoornis werd vroeger manische depressie genoemd. Het is een vorm van een ernstige affectieve stoornis of stemmingsstoornis, gedefinieerd door manische of hypomanische episodes (veranderingen van iemands normale stemming vergezeld van hoge energietoestanden). Bipolaire stoornis is een ernstige aandoening. Bij manie gaat het vaak om slapeloosheid, soms dagenlang, samen met hallucinaties, psychose, grootse wanen of paranoïde woede. Bovendien kunnen depressieve episodes verwoestender en moeilijker te behandelen zijn dan bij mensen die nooit manie of hypomanie hebben gehad.

Wat is manische depressiviteit?

Bipolaire stoornis is een complexe aandoening die waarschijnlijk voortkomt uit een combinatie van genetische en niet-genetische factoren. De stemmingsafleveringen die ermee gepaard gaan, omvatten klinische depressie of manie. Dit zijn (extreme opgetogenheid en hoge energie) periodes van normale stemming en energie tussen afleveringen. De ernst van stemmingsafleveringen kan variëren van zeer mild tot extreem, en ze kunnen geleidelijk of plotseling binnen een tijdsbestek van dagen tot weken optreden. Wanneer discrete gemoedstoestanden vier of meer keer per jaar voorkomen, heet het proces snelle cycli. Snel cycli is iets anders dan zeer frequente stemmingswisselingen van moment tot moment, die soms kunnen voorkomen bij mensen met een bipolaire stoornis of andere aandoeningen zoals borderline persoonlijkheidsstoornis.

Samen met manische of depressieve episodes kunnen patiënten met een bipolaire stoornis denkstoornissen hebben. Ze kunnen ook een vertekende perceptie hebben en een beperking in het sociaal functioneren.

Wat veroorzaakt een bipolaire stoornis?

Net als bij andere stemmingsstoornissen zijn de oorzaken van een bipolaire stoornis niet bekend. Wat bekend is, is dat bij een bipolaire stoornis sprake is van ontregeling van het functioneren van de hersenen en soms een genetische component heeft (het kan in families voorkomen).

manische depressiviteit