Home > Blogs > Interview Yacintha Pex | Bewustwording van patronen en belemmerende gedachten

Interview Yacintha Pex

Bewustwording van patronen en belemmerende gedachten

Een aantal jaren al was Yacintha Pex actief als life- en voedingscoach; daarnaast werkte zij in loondienst als ondersteuner in het onderwijs. Begin 2020 waagde zij de sprong in het diepe en begon ze haar eigen bedrijf, midden in de pandemie die in 2020 losbarstte en die ons land – en natuurlijk ook Yacintha zelf – in grote onzekerheid stortte. 

“Het was een hectische maar leerzame periode waarin ik met bloed, zweet en tranen mijn eigen zaak probeerde op te bouwen. Met steun van mijn man weliswaar, maar tóch…!” 

En het werd een succes! Naast haar reguliere werk, waarbij zij onder meer cliënten met overgewicht bijstond en mensen begeleidde met diverse life-coachings hulpvragen, volbracht Yacintha in de corona-periode online een 200-uurs yoga docentenopleiding en behaalde zij verschillende certificaten waaronder die van trauma- en yogacoach. 

interview-yacintha-pex

Yoga

“Met name met yoga-coaching kan ik mensen veel steun bieden, bijvoorbeeld als zij te maken krijgen met rouw of verlies van een dierbare. Op dat moment kan ik de praktische tools aanreiken om de verwerking makkelijker te maken. Het helpt niet om gevoelens toe te dekken en emoties weg te stoppen. Integendeel! Als dit wél gebeurt, zal zich dat op enig moment gaan wreken. Je zult verlies moeten doorvoelen en daarna kun je het langzaam maar zeker loslaten. Yoga is daarbij een mooie toevoeging. Het uitvoeren van de houdingen (asana) is slechts één van de acht onderdelen waaruit yoga bestaat. Naast de asanas maken ook meditatie, focus, concentratie, hoe je naar buiten en binnen kijkt en ook ademhalingsoefeningen er deel van uit. In mijn coachingstraject combineer ik deze onderdelen.” 

Opnieuw in balans komen

Als intuïtief-coach richt Yacintha zich niet uitsluitend op de fysieke energie van haar cliënten maar ook de emotionele, mentale en spirituele lichamen hebben haar aandacht. “Ik kijk naar het complete plaatje en concentreer mij op hetgeen iemand echt nodig heeft om weer in balans te komen. De yoga-filosofie is hiervoor zeer geschikt omdat het je bewust maakt van patronen en belemmerende gedachten, zoals: veel piekeren, angst voor verandering, je buitengesloten voelen, gehechtheid aan aardse zaken of afkeer voelen.” 

Burn-out behandeling

Volgens hetzelfde principe behandelt de coach burn-outs. “Een burn-out ontstaat niet alleen door werkdruk maar door een opeenstapeling van verschillende heftige gebeurtenissen. Bij de therapie gaat het feitelijk om een transitie, om het loslaten van een oude situatie. De meeste mensen die in een burn-out terecht komen, verlangen terug naar de persoon die ze ooit waren en naar de geestesgesteldheid die daarbij hoorde. Maar dat is niet de goede weg. Immers juist door het multitasken, het 100.000 dingen tegelijkertijd willen doen en heel veel schoteltjes op stokjes in de lucht moeten houden, is die burn-out ontstaan. Je kunt geen nee zeggen, of je bent te streng voor jezelf. Daar moet je dus helemaal niet naar terug wíllen! Ik begeleid mensen bij dat proces van bewustwording.” 

Coaching op basis van de yogafilosofie 

Met haar coaching- en yoga-achtergrond brengt Yacintha volledige rust en ontspanning in het hoofd en in het lichaam van haar cliënten. Daarbij maakt ze onder meer gebruik van meditaties en visualisaties. 

Pex: “Coaching op basis van de yogafilosofie is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Je leert op een andere manier kijken naar jezelf, naar wie jij bent en naar dat wat je in de weg zit en de keuzes die je maakt, beïnvloedt. Je wordt je bewuster van jezelf, je lichaam en vooral van je gevoelens. Je leert meer in het nu te leven dan je zorgen maken over zaken uit het verleden of in de toekomst. Met deze training kun je zelf in je eigen tijd en tempo verwerken wat jou dwars zit.

Deze aanpak kan verlichting geven bij diverse problemen. ‘Neem bijvoorbeeld pijn, in de breedste zin van het woord, of piekeren. Dit hóórt bij het leven en daar moet je mee zien te dealen. De vraag is: hoe ga je ermee om? De meeste mensen kiezen er onbewust voor om die ellende voor lief te nemen. Maar daarmee beperk je jezelf en het zal de pijn en zorgen zeker niet verlichten. 

Je kunt ook op zoek gaan naar een manier om de situatie draaglijk te maken en te accepteren. Dat kun je bereiken met yoga-coaching. Ik geef je daarvoor de handvatten. Daarmee zijn de problemen niet weg, integendeel, we geven het tijdelijk juist extra aandacht, maar daarna ziet het leven er wel zonniger uit”.  

EFT

Zonodig past Yacintha EFT (Emotional Freedom Technique) toe, een aan EMDR gelinkte therapie. Daarbij wordt de herinnering aan een traumatische, pijnlijke belevenis herhaald en steeds opnieuw doorvoeld. Tijdens de ‘film die zich steeds opnieuw in het hoofd afspeelt’, tikt de klant op de reflexpunten van meridianen in het lichaam met als doel het reptielenbrein te resetten, waardoor gevoelens van angst, pijn en verdriet langzaam afbrokkelen. Zo leren haar cliënten in het vervolg beter omgaan met hun emoties. 


Inmiddels geeft Yacintha Pex fysieke yoga-lessen aan volwassenen op verschillende locaties, zoals bij yoga- en sportscholen, in wijkcentra en aan kinderen bij de tussen- en naschoolse opvang. 

Haar behandelingen geeft ze fysiek en online, 1 op 1 of in groepsverband. Ze organiseert yoga-retraites in Italië. En speciaal voor Balansportaal maakte ze een verkorte digitale versie van het traject dat in eigen tijd en tempo kan worden gevolgd. 

 

Bekijk het profiel van Yacintha Pex op Balansportaal