Home > Blogs > Interview Sebastiaan Nieuwland | Ik help mensen een betere versie van zichzelf te worden…

Interview Sebastiaan Nieuwland

"Ik help mensen een betere versie van zichzelf te worden..."

 

Jarenlang zocht Sebastiaan Nieuwland van SebastiaanNieuwland.nl / VitaNova vergeefs naar de zin van zijn bestaan. Hij werkte destijds in een sales-functie maar vond daar niet de voldoening waarnaar hij verlangde. Om te komen waar hij nu staat, moest hij een lang, hobbelig levenspad afleggen. De coach die hij raadpleegde, opende uiteindelijk zijn ogen én zijn hart…. En nu begeleidt Sebastiaan zelf met grote bezieling mensen die op de een of andere manier zijn vastgelopen in het leven. Daartoe heeft hij een geheel eigen methode ontwikkeld op basis van zijn Diamond theorie.

sebastiaan-nieuwland
 

Sebastiaan Nieuwland.nl / VitaNova Coaching

Vijf jaar geleden gooide Nieuwland het roer geheel om en startte zijn bedrijf SebastiaanNieuwland.nl / VitaNova Coaching (wat staat voor nieuw leven) dat van meet af aan een succes was, niet in de laatste plaats door zijn enorme enthousiasme.
 
Met heel veel plezier helpt de coach zijn cliënten bij het maken van gezonde, verstandige en vooral de, voor hen, juiste keuzen in hun leven. ‘Veel van de ellende waar mensen tegenaan lopen, hebben te maken met een gebrek aan (zelf)vertrouwen, zelfrespect, het onvermogen de eigen grenzen aan te geven en/of te kiezen voor zichzelf. Velen belanden na verloop van tijd in een burn-out als ze daar niet verstandig mee omgaan’, weet Sebastiaan. ‘De weg terug is vaak een grote worsteling, maar verreweg de meesten komen er sterker uit.’

De mens als diamant

Sebastiaan ziet de mens als een prachtige diamant met honderdduizenden geslepen facetten. ‘Door die diamant iets te draaien, komen er andere facetten naar voren. Zo kun je ook op verschillende manieren, steeds met een nieuwe invalshoek, naar de wereld om je heen en naar je problemen kijken. Het ligt uiteraard aan je omstandigheden, de geografische en sociale omgeving en met name de opvoeding welke facetten bij jou dominant zijn en worden belicht. Maar er is altijd meer. Wees je daarvan bewust!’

NLP & Transactionele Analyse

Sebastiaan beschouwt zichzelf als een vrije geest die het geluk heeft gehad op het juiste moment de goede keuzen te maken. Hij is ervan overtuigd dat ook anderen dat kunnen, mits ze daar energie in kunnen en willen steken en bereid zijn verder te kijken en zich te ontwikkelen. ‘Ik leer ze andere skills aan en bied ze handvatten’.
 
De afgelopen jaren volgde hij daartoe diverse opleidingen en cursussen bij onder andere Phoenix Opleidingen in Utrecht waar hij naast zijn NLP-bevoegdheid ook de Transactionele Analyse (TA)-certificaten behaalde en zich tevens specialiseerde in communicatieve vaardigheden. Tijdens zijn behandelingen, die zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden en tegenwoordig voor een deel on-line, past hij de verschillende NLP- en TA-technieken toe alsmede ademhalings- en ontspanningsoefeningen, bijvoorbeeld bij angstgevoelens.  ‘Hoe je denkt en praat, vooral tegen jezelf, heeft invloed op hoe je je voelt en dit beïnvloedt altijd dat wat  je doet en vice versa. Mijn benadering : leer eerst je overtuigingen herkennen: hoe praat je tegen jezelf, wat denk je en waarom? Wees je daarvan bewust en pas aan waar nodig. Dan ga je je anders voelen en pas daarna ben je in staat andere keuzen te gaan maken. Laat je niet meeslepen door je verdriet of door je angsten. Natuurlijk word je soms geconfronteerd met nare dingen waar je weinig invloed op hebt. De vraag is altijd: hoe ga je daarmee om?….’

Open je mind!

Samen met zijn client onderzoekt Sebastiaan wat voor hem of haar de juiste aanpak is en hoe die begeleiding gestalte gaat krijgen.
Zijn coaching is pragmatisch, confronterend en direct, maar altijd met open hart en genoeg humor.  Sebastiaan: ‘Het gaat enerzijds om de mindset, anderzijds om de patronen en waar die vandaan komen en dat vereist een bewustwordingsproces en nieuwe inzichten.
 
Open je mind! houd ik mijn cursisten voor,  en kijk naar alle opties, naar andere facetten van jouw diamant. Kleine verschuivingen in jouw focus kunnen al veranderingen teweeg brengen, daarvan ben ik overtuigd. En… geloof niet alles wat je denkt. Fact-check jezelf regelmatig: Vraag jezelf af of het nog wel klopt wat je vindt en hoe je over dingen denkt’.
 
Soms kan het verhelderend werken wanneer je je ervan bewust bent waarom je op een bepaalde manier reageert binnen relaties. Systematisch werken met rolverdeling, waarbij het levensverhaal centraal staat, biedt dan duidelijkheid. Neem bijvoorbeeld de persoon die vroeger altijd werd geacht te zorgen en die nu overwerkt thuis zit. Wanneer die inziet welke positie hij of zij had binnen de gezinssituatie kan dat in de toekomst enorm helpen bij het maken van nieuwe keuzen.

Coaching naar een betere versie van jezelf…

Ook de verwerking van problemen uit het verleden is belangrijk, vindt Nieuwland. ‘Ontken het probleem niet maar dóe er iets mee! Neem seksueel misbruik. Zo’n gebeurtenis is zeer ingrijpend, maar wordt niet zelden gebagatelliseerd. Ga de strijd aan en weet dat je er niet alleen voor staat. Ik ben bij je. Het helpt om erover te praten in een vertrouwde omgeving. Daarna voel je je absoluut minder eenzaam.
En hoe zit het met je identiteit? Ben jij nog wel wie je denkt dat je bent of worden je denkbeelden vooral beïnvloed door invloeden van buitenaf? Houd altijd in je achterhoofd dat jij vanuit jouw standpunt altijd gelijk hebt.’
 
Ook als het goed met je gaat, kan Sebastiaan je verder helpen. ‘Dan coach ik mensen naar een betere versie van zichzelf. Niets is mooier dan deel uit te maken van de reis die iemand aflegt om te worden wie hij of zij echt is en wil zijn. Dat proces vind ik super-interessant’