Home > Blogs > Interview Peter Roemeling | Exelleren in vrijheid

Interview Peter Roemeling | Excelleren in vrijheid

Succesvolle begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling. Dat is waar Peter Roemeling (1965) blij van wordt. Op zijn heel eigen wijze coacht hij sinds enkele decennia mensen die door welke oorzaak dan ook de regie over hun leven zijn kwijtgeraakt.

peter-roemeling

Excelleren in vrijheid

Over zijn methode heeft Roemeling het boek ‘Excelleren in vrijheid‘ geschreven. Als metafoor voor de mens in balans gebruikt Roemeling de tweespan en de menner van Socrates teneinde zichtbaar te maken waardoor zijn cliënten uit balans geraken. ‘Socrates stelt in Faidras dat de ziel valt te vergelijken met de samengevoegde kracht van een span gevleugelde paarden en een menner‘. De menner staat voor het gezond verstand. Hij heeft de taak om een eerzuchtig paard en een weerbarstig paard in bedwang te houden en de twee te leiden naar de juiste bestemming. Het gezonde verstand streeft naar balans en geeft richting. Balans tussen, aan de ene kant, ijver en eerzucht: het streven naar het beste. En, aan de andere kant, de weerbarstigheid van de persoonlijke behoeften en driften: het verlangen naar genot. Als het gezonde verstand erin slaagt om balans aan te brengen en richting te geven zodat de juiste bestemming wordt bereikt, wordt persoonlijk meesterschap mogelijk, aldus Socrates’. (citaat uit Excelleren in vrijheid).

Deze driedeling heeft een duidelijke relatie met de driedeling die de natuur ons mensen heeft gegeven: buik, hoofd en hart. Zodra mijn cliënten zich bewust worden hoe ze hun balans verstoren, zullen ze in staat zijn de teugels in eigen hand te nemen en weer zelfstandig sturing te geven aan hun eigen leven.’

Burn-out

Stress, onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen of een combinatie van die factoren liggen bijna altijd ten grondslag aan een burn-out. ‘Vaak ontsporen mensen door keuzestress, doordat ze zichzelf en hun behoeften niet goed kennen. Omdat ze niet weten waar ze werkelijk van genieten en geen idee hebben wat ze moeten doen om te bereiken wat ze wél graag willen, durven ze op eigen houtje geen stappen te zetten. Ze vertrouwen volledig op de mening van anderen…en dat maakt uiteindelijk diep-ongelukkig.’

Spiegel voorhouden

Als procesbegeleider reikt Peter hen de helpende hand. In 5 à 6 sessies van anderhalf uur, houdt hij zijn cliënten een spiegel voor. ‘De vragen zijn simpel: Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Welke stappen ga ik zetten om daar te komen?

Dat lijkt super-eenvoudig, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Bovendien is het zelfbeeld vaak niet in overeenstemming met de realiteit. Dat maakt mensen vaak nog onzekerder en kan ernstig belemmerend werken, zeker wanneer de beïnvloeding van buitenaf groot is. Mijn behandeling draait om bewustwording en om de vragen: Waar verstoor ik mijn balans? En, hoe maak ik mij vrij? We doen vervolgens oefeningen die ervoor moeten zorgen dat iemand nieuw gedrag aanleert en niet in oude patronen vervalt en keuzes maakt die passen bij zijn of haar huidige situatie.’

Roemeling begeleidt met veel enthousiasme dit proces van zelfonderzoek, waarbij alles draait om bewustwording, zelfkennis en zelfwaardering. ‘Als je jezelf niet waardeert, is het lastig in balans te blijven met jezelf en met je omgeving. Daarom gaan we samen een proces in waarbij we onderzoeken wat de oorzaak is dat iemand in onbalans geraakt. En hoe ‘de teugels’ over hun eigen leven weer in handen te krijgen.

Inspiratie uit mens en psychologie

Ook zelf heeft Peter dit traject tientallen jaren geleden doorlopen. Destijds was hij werkzaam in een technische organisatie waar hij zich niet langer gelukkig voelde. Toen duidelijk was wat hem echt inspireerde – namelijk de mens en zijn psychologie –  gooide hij het roer rigoureus om en startte een bedrijf in persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.

Ook studenten die op zoek zijn naar de juiste studie en (top)sporters die mentaal uit balans zijn, komen bij Peter Roemeling voor advies.