Home > Blogs > Interview Bert Arons – ”De bewustwording zet direct aan tot actie”

Bert Arons: ''De bewustwording zet direct aan tot actie''

‘Het hoofdkenmerk van een burn-out is een overmatig energietekort'

 
Sinds de start van hun bedrijf, Couleur-Locale, nu ruim 15 jaar geleden, hebben energiecoach Bert Arons en zijn vrouw Ingeborg van der Kerk vele honderden mensen tot volle tevredenheid uit hun burn-out getrokken. Het betrof niet alleen individuele gevallen maar ook, en steeds vaker, teams en zelfs hele bedrijven….
 
‘En feitelijk hielpen al die mensen zichzelf’, reageert Arons, wiens aanpak  fundamenteel verschilt van die van andere hulpverleners.

Zelfstimulering, bewustwording en mentale kracht

‘Wij leggen de verantwoordelijkheid van hun situatie namelijk geheel bij de mensen zelf. Onze aanpak zorgt ervoor dat individuen of teams zichzelf een spiegel voorhouden en zichzelf stimuleren om hun nieuwe, eigen keuzen te maken, prioriteiten te stellen en daarnaar te handelen. Daarmee zetten wij ze weer aan het roer van hun bestaan. We komen dus niet met allerlei goedbedoelde adviezen, maar richten ons geheel op bewustwording en op de mentale kracht van onze cliënt. Die bewustwording zet direct aan tot actie’.
 
Deze (unieke) methode klinkt eenvoudig en is het ook, tenminste, onder de juiste begeleiding….

Couleur-Locale – Van onbewust naar bewust gedrag

‘Het hoofdkenmerk van een burn-out is een overmatig energietekort’, vervolgt Bert Arons. ‘Bekend is dat veel energie verloren gaat door onbewust, vaak ongewenst, gedrag. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zo’n 95% van ons gedrag onbewust is. Door daarop te focussen en de stressfactoren die er onbewust zijn ingeslopen onder een vergrootglas te leggen, wordt men zich bewust van bepaalde gedragingen en zal men in staat zijn daarin veranderingen aan te brengen.’

Spectrum Energiemeting ®

Met de door Arons speciaal ontwikkelde Spectrum Energiemeting® is het mogelijk energie te meten en te beïnvloeden. ‘Daartoe hebben we een aantal trefwoorden opgesteld waarmee inzichtelijk wordt wat de exacte oorzaken zijn van energiewinst en energieverlies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: doelgerichtheid, emotioneel gedrag, toegankelijkheid, respect, zich kunnen uitdrukken, verantwoordelijkheid nemen, enzovoorts. De medewerker die zijn prioriteiten aangeeft, neemt daarmee direct zijn eigen verantwoordelijkheid en kan daarmee aan het werk.’
 
Als concreet voorbeeld noemt de energiecoach een veelvoorkomend energie-slurpend probleem: slecht in staat zijn grenzen aan te geven. ‘Iemand die ‘nee’ zeggen lastig vindt (en dat komt vaak voor), kan daarvan zakelijk en privé zoveel stress van ondervinden dat hij of zij er problemen mee krijgt. Wie zich daarvan bewust is, kan ermee aan de slag. Uiteraard helpen wij daarbij.’

Couleur-Locale

De resultaten van Couleur-Locale zijn opmerkelijk – niet alleen bij individuele medewerkers, maar vooral ook in teams bij bedrijven. De focus van Couleur-Locale is niet voor niets ‘het aanpakken en voorkomen van (team)burn-outs’. ‘Want energie werkt aanstekelijk en is besmettelijk. Bevlogen mensen bruisen van energie en dat merkt de omgeving óók, ja júist, in een bedrijf. Als wij klaar zijn, is er een meetbare toename aan energie’.
 
 
couleur-locale-energie