Home > Vind hulp > Zin & Zin

Burn-out: een andere aanpak!

Als werkgever kun je niet meer om burn-out heen: één op de zes mensen krijgt er tijdens zijn loopbaan mee te maken. De kosten kunnen oplopen tot € 120.000,- per uitgevallen medewerker en de persoonlijke impact en de extra druk op de rest van het team zijn enorm. Daar komt bij dat de Wereldgezondheidsorganisatie burn-out heeft gedefinieerd als werkfenomeen, veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. Dat betekent niet dat burn-out de schuld van de werkgever is, maar brengt wel extra verantwoordelijkheid met zich mee.

Wat is de oorzaak van burn-out?

Eén op de zes werknemers valt uit door burn-out. De andere vijf dus niet, terwijl ze mogelijk bij dezelfde organisatie werken, in hetzelfde team, met dezelfde targets, voor dezelfde leidinggevende… De oorzaak ligt dus niet per definitie in de werksituatie. Het antwoord op de vraag waarom iemand opgebrand raakt kan deels in de privésituatie liggen, denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, scheiding of mantelzorg. Maar een veel fundamenteler antwoord is te vinden in de persoonlijkheid van de werknemer: diens innerlijke patronen. Burn-out is vaak te veel van iets goeds, zoals ongeremd verantwoordelijkheidsgevoel, idealisme of perfectionisme.

Wat heb je aan inzicht in innerlijke patronen?

Voor Zin & Zin ligt de sleutel voor effectieve aanpak van burn-out erin mensen bewust te maken van hun innerlijke patronen. Liefst preventief, dus voordat iemand uitvalt. Dat is lastig, want mensen zien deze patronen vaak niet bij zichzelf: het is onbewust aangepast gedrag. We vinden het belangrijk dat mensen hun energielekken en stresssignalen tijdig leren (h)erkennen, aangezien deze de ingang bieden naar de onderliggende innerlijke patronen. Wij helpen mensen deze patronen te zien, te onderzoeken en positief om te buigen, zodat ze een gezonde balans vinden. Dat komt ze op het werk en in hun persoonlijke leven ten goede.

Hoe zit het met de externe factoren?

Zin & Zin kijkt ook naar externe factoren, zoals werkomgeving, organisatiecultuur of werkdruk. We bieden echter nadrukkelijk geen vitaliteitsprogramma’s en gaan dus niet aan de slag met stappentellers, fitness, mindfulness, stoppen-met-roken of fruit in de kantine. Niet dat daar iets mis mee is, maar onze focus ligt op de aanpak van burn-out bij de bron, de medewerker zelf. We geloven namelijk dat duurzame verandering van binnenuit komt.

Hoe kan Zin & Zin ondersteunen bij preventie van burn-out?

Er is veel mogelijk, van korte workshops voor meer bewustwording tot praktijkgerichte trainingen of begeleidingstrajecten. Dit doen we voor directies, HR-adviseurs, leidinggevenden, samengestelde groepen medewerkers en teams.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Stress, overspannenheid en burn-out: begripsbepaling
 • De fysieke, mentale en emotionele impact van burn-out
 • Signalen van stress en energieverlies vroegtijdig leren herkennen
 • Inzicht in de zeven burn-outgevoelige persoonlijkheidskenmerken
 • Minder stress en meer veerkracht creëren op de zes logische niveaus (Bateson)
 • Tools en coachingstips voor leidinggevenden, op team- en individueel niveau
 • Inzet op natuurlijk gedrag (geeft energie) in plaats van aangeleerd gedrag (kost energie)
 • Medewerkers meer autonomie en regie geven: wat en hoe
 • Stress en burn-out bespreekbaar maken op de werkvloer
 • Rollen en verantwoordelijkheden van medewerker, leidinggevende, HR en bedrijfsarts
 • Plan van aanpak voor preventie op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Wat kan Zin & Zin betekenen voor een (bijna) uitgevallen medewerker?

We bieden individuele coaching via een maatwerk aanpak, waarbij de leidinggevende en/of HR-adviseur actief betrokken is. Centraal staan werksituatie; privéomstandigheden; fysieke, mentale en emotionele fitheid; specifieke persoonskenmerken en stressgevoeligheid.

De volgende tools kunnen worden ingezet:

 • ACT-meting van myHBMcenter: geeft inzicht in natuurlijke kracht en ontwikkelpotentieel (geeft energie) en prestatiekracht/aangepast gedrag (kost energie). Aanvullende burn-outmodule: inzicht in burn-outgevoeligheid en de onderliggende stress veroorzakende innerlijke patronen. ACT biedt diverse ingangen om tijdens coaching dieper op in te gaan.
 • Neuro4Profiel van CellCare: meet de werking van de vier belangrijkste neurotransmitters (dopamine, acetylcholine, GABA en serotonine) en geeft inzicht en advies over leefstijl en voeding. Doel is een goed functioneren van breinenergie, concentratie, geheugen, alertheid, leervermogen, emotioneel evenwicht, flexibiliteit en het vermogen tot rust te komen.

Wat levert het op?

Concrete aandacht voor preventie van burn-out leidt tot minder uitval. Als een medewerker is uitgevallen kunnen we al op korte termijn aan de slag met begeleiden: van lang thuis zitten wordt niemand beter. Hierdoor dragen we bij aan sneller herstel. Focus op preventie en adequate begeleiding voorkomt onnodige kosten en leidt tot duurzaam inzetbare mensen die hun natuurlijke talenten gebruiken, werkplezier hebben en succesvol zijn. Daarbij getuigt het actief aanbieden van een burn-outcoach van betrokkenheid en goed werkgeverschap.

Over Annemieke

Ik werk ruim 20 jaar als trainer/coach op het gebied van communicatie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Mijn opdrachtgevers zijn bedrijven en (semi-)overheidsinstanties. De laatste jaren kom ik bij mijn klanten steeds meer stress en burn-out tegen. Ik maak me daar zorgen om. Daarom heb ik me verder verdiept in deze belangrijke thematiek. Ik richt me zowel op preventie van burn-out in organisaties als op het coachen van (bijna) uitgevallen medewerkers.

Na mijn heao-opleiding (commerciële economie) heb ik tijdens mijn loopbaan meerdere hbo-opleidingen gevolgd op het gebied complementaire psychotherapie. Ik heb verdiepende burn-out opleidingen gevolgd bij myHBMcenter en de Stichting Ortho Health Foundation.

Praktijkinformatie

Zin & Zin

Annemieke Mars

Huinerenkweg 8
3881 PS Putten
 • In de praktijk
 • Online
 • Op locatie
Neem direct contact op met Zin & Zin
 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.