Home > Vind hulp > TC2 – Take charge and take care

TC2 - Take charge and take care

Werkenergie blijvend terugbrengen in zorgteams

Coaching en training voor zorgprofessionals

Een voortdurend tekort aan personeel in combinatie met een hoge workload en een intensieve doelgroep zorgt ervoor dat veel zorgprofessionals instabiliteit, onrust en wellicht ontevredenheid in hun werk ervaren. Dat leidt tot verlies van werkenergie en kan de samenwerking negatief beïnvloeden.

Met onze coachings– en trainingsprogramma’s helpen we zorgorganisaties bij het veranderingsproces van probleemgericht denken naar oplossingsgericht handelen. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn.

Een beweging in gang zetten

Onze aanpak begint met een teamscan: een onderzoek naar de oorzaken van verlies van werkenergie binnen teams. De teamscan levert je organisatie een heldere diagnose op. Het biedt niet alleen inzicht in wát er speelt maar het legt ook bloot welke knelpunten deze problemen precies veroorzaken.

Het doel van de teamscan is om medewerkers zich bewust te maken van ingesleten patronen en gedrag. Als duidelijk is wat de veroorzakers van werkdruk, stress en verlies van werkenergie zijn kunnen we doeltreffende oplossingen formuleren waar alle betrokkenen achter staan.

Blijvend veranderen

TC2 verbindt zich aan een duurzaam resultaat. Verandering is namelijk alleen blijvend door de nieuwe aanpak in alle dagelijkse acties door te voeren. En door hier voortdurend samen aan te blijven werken.

In ons membership blijven we teams en leidinggevenden gedurende een half jaar of een jaar coachen anders om te gaan met de factoren die de werkenergie en de onderlinge samenwerking negatief beïnvloeden. We zijn een vraagbaak en klankbord, we monitoren periodiek de voortgang en we geven advies en support. Zo blijven we de teamontwikkeling op langere termijn begeleiden, ondersteunen en sturen.

Heb je een vraag of wil je meer informatie over één van onze programma’s, coaching of training? Neem dan gerust contact met ons op.

Praktijkinformatie

TC2 – Take charge and take care

Natalie van den Enden

Kerkepad 22
4854 LA Bavel
  • Online