Home > Vind hulp > Counsellingbureau Stimulans

Counsellingbureau Stimulans

Counsellingbureau Stimulans

Counsellingbureau Stimulans.
Sinds 2004 werk ik als zelfstandige en heb ik mij gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde problematiek. Hierbij heb ik een aanbod, wat het gehele concept psychologische-psychosociale hulpverlening omvat. Ik bied de volgende diensten aan:
Coaching
Coaching wordt ingezet voor het realiseren van persoonlijke doelstellingen en het inzetten van de eigen kracht en vaardigheden binnen het werk. Mijn ervaring is dat, wanneer de cliënt versterkt wordt in zijn of haar professie, dit een positief effect heeft op het team, wanneer er sprake is van teamontwikkeling.

Bedrijfscounselling
Bedrijfscounselling is een effectieve methode om (aankomend) ziekteverzuim, motivatieproblemen en andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. Dit is zowel preventief als curatief in te zetten. Ik maak gebruik van praktische therapie en doelgerichte oplossingen, waarbij cliënten inzicht krijgen in hun eigen functioneren en (on)mogelijkheden.

Specialist in stress en burn-out
Ik geef een zelfontwikkelde training, die inzicht geeft in factoren die stress oproepen en handvaten geeft hoe hier anders mee om te gaan. Hierdoor wordt een burn-out omgebogen naar een manier waarop de cliënt om weet te gaan met werkdruk en grenzen leert stellen. De cliënt zal weer balans ervaren. Eventueel kan dit aangevuld worden met IEMT.

Workshops
Voor de zorgsector heb ik vele workshops ontwikkeld: assertiviteit, balans, communicatie, duurzame inzetbaarheid, energie, het verbinden van generaties in teams en binnen organisaties en hoe houd ik mijn medewerkers verbonden aan de organisatie (deze laatste is in ontwikkeling).
Gemiddeld werden de workshops met een 8,8 beoordeeld en deelnemers zagen daarna een verbeterpotentieel van 22%.

IEMT
IEMT is ontwikkeld als antwoord op chronische problemen waarbij gesprekstherapie onvoldoende helpt, omdat de oorzaak ligt in de werking van het limbisch systeem. IEMT werkt rondom patronen die ervoor zorgen dat een probleem chronisch wordt. IEMT werkt met oogbewegingen om herinneringen te transformeren. Je zet IEMT in om vervelende ervaringen los te laten of te verwerken en om positieve inzichten juist te integreren. Vanuit een trigger in het heden werk je met behulp van vragen terug naar de kern van het probleem (imprint). Door op deze herinnering oogbewegingen toe te passen, instrueer je je brein om breder te kijken en anders te denken en voelen als het om deze herinnering gaat.
IEMT kan worden ingezet op de volgende gebieden:
• Emotioneel welzijn door neutralisering van steeds terugkerende ongewenste emoties en gevoelens;
• Verwerking van ingrijpende levenservaringen zoals verlies en trauma;
• Behandeling van angst, depressie, stress, PTSS, burn-out;
• Identiteitsontwikkeling en persoonlijke groei;
• Loslaten van vervelende herinneringen of angstige toekomstbeelden;
• Doorbreken van blokkades of belemmeringen.

Supervisie
Om medewerkers te laten groeien in hun professie kan supervisie het antwoord zijn. Medewerkers worden geconfronteerd met talloze zaken zoals ethische dillema’s, hun eigen handelen, ontwikkelingen binnen het beroep. Supervisie helpt medewerkers het beste uit zichzelf te halen.

E-coaching
E-coaching sluit aan bij de behoeften en drukte anno 2020. Dit is een manier waarop het contact via e-mail verloopt.

Ervaring binnen zorginstellingen
Sinds 2004 maken diverse zorginstellingen gebruik van bovenstaande diensten voor hun eigen medewerkers. Om ook de zorg van binnen goed te leren kennen heb ik als teamcoach bij Archipel gewerkt. Dit was tijdelijk ter vervanging van ziekte. Ik ben er ruim 9 maanden werkzaam geweest. Doelstelling van mijn coaching binnen Archipel was de teams faciliteren, op weg naar zelfsturing. De zorg ken ik dus van binnen en van buiten en hierdoor heb ik veel toegevoegde waarde binnen mijn dienstverlening. Dit is van onschatbare waarde. Ik weet waarover gesproken wordt.

Voor een zorginstelling heb ik tweemaal een ESF subsidie traject verricht voor hun medewerkers. Het eerste traject was gebaseerd op motiverende gespreksvoering voor medewerkers door middel van individuele sessies. Het tweede traject waren workshops zoals hierboven beschreven. Beide trajecten zijn door zowel deelnemers als organisatie als waardevol ervaren en zij waren er dan ook erg tevreden over.

Naast individuele begeleiding binnen zorginstellingen, geef ik ook workshops aan teams.

Ervaring binnen het bedrijfsleven
Doordat ik jarenlang binnen het bedrijfsleven werkzaam ben geweest, weet ik wat er speelt. Binnen het bedrijfsleven kunnen zich allerlei factoren afspelen die ziekteverzuim in de hand kunnen werken. Stress, hoge werkdruk, conflicten binnen het team, de balans werk-privé, loopbaanvraagstukken, kunnen allemaal aanleiding zijn om tijdelijk minder te presteren. Hier kunnen zowel werkgever als werknemer last van hebben. Door middel van counselling of coaching kunnen we snel tot de kern van de problemen komen en werken aan een herstel dat toekomstbestendig is. Preventief doorverwijzen is aan te bevelen. Daarmee hou je een mens met een probleem gezond en aan het werk. Bedrijfsartsen werken graag met mij samen. De interventies zijn snel in te zetten dit levert al snel resultaat op, in de meeste gevallen. Meestal omvat een traject 4-6 gesprekken. Kort maar krachtig.

Resultaten
Door de combinatie van tools en mijn ervaring ben ik in staat om het belang van de medewerker te bedienen, maar daarbij het bedrijfsbelang niet uit het oog te verliezen. De interventies die ik pleeg zijn kort maar krachtig, met huiswerkopdrachten ter reflectie. De doelstelling van curatieve trajecten: de cliënt een gezonde wijze terug laten keren in het arbeidsproces met de tools in handen om herhaling te voorkomen. Cliënten en opdrachtgevers zijn zeer tevreden over de doelstellingen die behaald worden. Deze worden in de intake samen bepaald. De werkgever wordt altijd en met regelmaat op de hoogte gehouden van het verloop van het traject. Eventueel kan er halverwege ook een driegesprek plaatsvinden met cliënt, werkgever en mijzelf om toelichting te geven op het traject. Het is belangrijk om alle partijen hierin goed te verbinden zodat er samen gestreefd kan worden naar een goed en duurzaam resultaat.

Werkwijze
Voor wat betreft de praktijkruimte maak ik gebruik van het Coachhuis Helmond. Een cliënt die aangemeld wordt voor een intake, wordt binnen 7 dagen gezien. Na de intake wordt een plan van aanpak gemaakt met akkoord van cliënt en werkgever. Mijn werkwijze is eclectisch, oplossingsgericht en praktisch, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, RET (Rationeel Emotieve Therapie), IEMT (Integral Eye Movement Therapy) en Toegepaste Psychologie. Door de reeds gevolgde opleidingen en jarenlange ervaring ben ik in staat om snel tot de kern van de problematiek heen te dringen en volgen hieruit mooie en duurzame resultaten.

Goed om te weten:
Er is geen wachtlijst.
Referenties staan op mijn website
Counselling kan gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering

Praktijkinformatie

Counsellingbureau Stimulans

Irene Vestjens

Mierloseweg 200
5707 AT Helmond
  • In de praktijk
  • Online