Home > Blogs > Hoe lang duurt depressie?

Hoe lang duurt depressie?

Er zijn verschillende soorten depressie en de symptomen van deze aandoeningen kunnen iemands dagelijks leven verstoren.

Hoe lang duurt een depressie?

Als iemand de diagnose depressie wil krijgen, moeten de symptomen ten minste twee weken aanhouden. Hoe lang de depressie na deze twee weken aanhoudt, kan van persoon tot persoon sterk verschillen en is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het type depressieve stoornis. Sommige mensen hebben misschien een depressie die verdwijnt, maar anderen kunnen hun hele leven met depressie worstelen.

Sommige vormen van depressie verdwijnen met de tijd en zijn van nature van kortere duur. Een seizoensgebonden affectieve stoornis of winterdepressie is bijvoorbeeld een depressie die elk jaar in een bepaald seizoen terugkeert. Naarmate de seizoenen veranderen en de dagen verstrijken, beginnen de symptomen weg te gaan. Evenzo treedt postpartumdepressie op kort na de geboorte en duurt deze meestal niet langer dan een paar weken

In andere gevallen kan depressie chronisch zijn. Depressieve stoornis is een ernstige vorm van depressie met depressieve episodes die maanden of soms zelfs meer dan een jaar duren, vooral zonder geestelijke gezondheidszorg. Deze ernstige depressieve episodes kunnen komen en gaan en worden vaak gevolgd door perioden van mildere symptomen. Sommige mensen met een depressieve stoornis zullen deze cyclus van ernstige en milde depressies het grootste deel van hun leven herhalen.

Gaat depressie weg zonder behandeling?

Hoewel ernstigere gevallen van depressie gewoonlijk een professionele behandeling van stemmingsstoornissen vereisen om verbetering van de symptomen te zien, kan sommige depressie zonder behandeling verdwijnen. Dit is meestal het gevolg van mildere gevallen of vormen van depressie die meestal slechts tijdelijk van aard zijn, zoals postpartumdepressie.

Als sommige depressies onbehandeld blijven, kunnen ze erger worden of tot andere secundaire problemen leiden. Er kunnen zich andere psychische problemen voordoen, of depressie kan ook in suïcidale gedachten veranderen. In sommige gevallen zullen mensen drugs en alcohol gebruiken om zichzelf te mediceren. Ook kunnen ze naast hun depressie een probleem met middelenmisbruik ontwikkelen. Wanneer dit gebeurt, is een behandeling met dubbele diagnose noodzakelijk.

hoe lang duurt een depressie