Home > Blogs > Familieopstellingen | Wat is het?

Familieopstellingen | Wat is het?

Veel onbewuste patronen en gewoontes zijn ontstaan in onze kindertijd, het is voortgekomen uit jouw ‘systeem’. In een familie is een bepaalde dynamiek, zijn er niet-vastgelegde rollen en deze werken regelmatig door in je verdere leven. Om hier inzicht in te krijgen kan je een familieopstelling doen, in dit artikel vertellen we je er meer over.

familieopstellingen

Systeem

Het systeem waar jij uit komt – je gezin en/of je familie – wordt in een familieopstelling onder de loep genomen. In dit systeem gelden eigen, bewuste en onbewuste, wetten en regels. Ieder kind neemt zijn eigen rol in dit systeem in. Er kan sprake zijn van bepaalde rolverdelingen, maar ook kunnen er  – onbewust en onbedoeld – patronen van generatie op generatie worden doorgegeven. Vaak heeft dit alles veel invloed op jouw dagelijks leven en je gevoel van welbevinden, want in je kindertijd heb je (copings-) mechanismen ontwikkeld om hiermee om te kunnen gaan.
Bepaalde (kern-) overtuigingen over jezelf en je omgeving vinden hier hun oorsprong
en die hebben veel invloed op de keuzes die je maakt in je leven en hoe je over jezelf denkt.
Op zich is je systeem dus het probleem niet, maar het kan je zó in de weg zitten, dat je niet volledig je authentieke zelf kunt zijn en/of je er ongelukkig van wordt.

Eye-opener

Soms is het lastig om patronen te doorbreken, überhaupt om ze te zien. Een familieopstelling maakt dit zichtbaar. Veel mensen krijgen antwoorden op vragen, maar zien ook het nut achter bepaalde processen en op welke punten het systeem hun tegenhoudt om zichzelf te zijn. Door deze nieuwe inzichten is de eerste stap naar een oplossing gezet. Het is alsof je vanaf een afstand naar je eigen familie kijkt, waardoor je veel makkelijker alles kan overzien. Daarnaast is het ook veilig, omdat je je eigen familie er niet letterlijk in betrekt. Het is een vorm van zelfontwikkeling, maar wel één die begint bij je roots.

Bewustwording door familieopstellingen zodat het leven weer kan gaan stromen.

Dit doe ik ook in de kleinere setting van mijn therapiepraktijk. Je hebt een vraag of een probleem en die stellen we op met poppetjes en/of voorwerpen. Hierdoor wordt al helder hoe en waar je staat in je familie en wat er daardoor misschien al speelt.

De transgenerationele trauma’s, groot, klein of  ontstaan door emotionele verwaarlozing. Die heb je, uit liefde, van je ouders of familie overgenomen en daar zit je nog in vast. Het zijn vaak je blinde vlekken, waar je tóch steeds tegenaan loopt. Op die manier kun je deze patronen doorbreken, oude pijn loslaten en je ervan bevrijden. Dan verandert je leven en gaat veel energie weer stromen.

Gevoelens, zoals boosheid en verdriet worden, al dan niet lichamelijk, ervaren en zo zet je zelf een proces van heling in gang. De betekenis van bijvoorbeeld een pijnlijke gebeurtenis, wordt veranderd.

 

Caty Peek PraktijkNLP Haarlem