Home > Behandelingen > Psychotherapie

Psychotherapie

Burn-out klachten en stress hebben vaak een mentale oorsprong. Door een bepaalde kijk op het leven als geheel neemt de stress in het lichaam toe. Om deze problemen op te lossen, is het dus zaak om de psychische kant van het verhaal te bekijken. Psychotherapie is daarmee een erkende burn-out behandeling om stress effectief te verminderen.

Wat houdt psychotherapie precies in?
Bij psychotherapie gaat een psychotherapeut kijken hoe bepaalde denkbeelden en gedachtegangen bij jou burn-out en stressgerelateerde klachten veroorzaken. Vervolgens wordt er gekeken hoe deze denkbeelden of gedachtegangen aangepast kunnen worden, zodat de psychische klachten verminderen.

Het zal je nog verbazen hoeveel verandering er plaats kan vinden door slechts het mentale aspect van je problemen aan te pakken.

Voordelen psychotherapie als burn-out behandeling
Er zijn een hoop manieren waarop psychotherapie stress vermindert. Maar dit is niet het enige voordeel van werken met een psychotherapeut. Al met al heb je te maken met de volgende voordelen wanneer je voor psychotherapie als burn-out behandeling kiest:

  • Verbeterd zelfbeeld: Bij sommige mensen ligt de oorzaken van veel problemen bij een negatief zelfbeeld. Ze accepteren niet of slechts gedeeltelijk hoe ze zijn. Psychotherapie helpt om beter te begrijpen waarom je bepaalde dingen doet en voelt. Hierdoor gaat je zelfbeeld langzaam maar zeker op een positieve manier vooruit.
  • Minder negatieve gedachtes: Naast het zelfbeeld, is het wereldbeeld in het algemeen vaak zeer negatief. Zeker wanneer je dag in dag uit met een hoge mate van stress te maken hebt. En dus gaat een psychotherapeut ook aan de slag om op alle vlakken in het leven een meer positieve blik te werpen.
  • Problemen een plekje geven: Problemen, in welke vorm dan ook, zijn emotioneel zwaar. Ze hebben een invloed op je, zelfs wanneer ze niet direct aan de orde hoeven te komen. Dankzij psychotherapie leer je problemen beter een plekje te geven. Ze nemen daardoor minder je leven als geheel over.

Vind op Balansportaal een Psychotherapeut bij jou in de buurt