Home > Behandelingen > Familieopstellingen

Familieopstellingen

Zit je niet lekker in je vel? Heb je het gevoel een onverwerkt trauma – uit je kindertijd – te hebben? Misschien dat je last hebt van continue spijt, faalangst en schuldgevoelens? Loop je steeds tegen problemen aan in je werk? Ben je te afhankelijk van iemand?

Een familieopstelling kan antwoord geven op deze – en vele andere – vragen. Familieopstellingen kunnen duidelijkheid geven en problemen en patronen verhelderen. In veel gevallen zijn er veel meer factoren die in rol spelen bij bepaalde problemen en belemmerende gedachten dan dat je in eerste instantie zou denken.

Een familieopstelling biedt inzichten en handvatten om gericht te werken aan gedragspatronen en relaties.

familieopstellingen

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een steeds bekender wordende coaching methode / therapie. Vraagsteller en representanten worden (letterlijk) opgesteld en vertegenwoordigen de mensen om je heen – bijvoorbeeld in een gezinssituatie of een werkomgeving. Dit ‘spinnenweb’ van mensen is op de een of andere manier met elkaar verbonden. Gedurende de familieopstelling wordt gekeken wat precies de relatie is tussen de verschillende betrokkenen.

Overigens is het ook mogelijk om een familieopstelling in een figuurlijke setting plaats te laten vinden. In dit gevallen worden er geen echte personen benaderd, maar ga je samen met de opsteller aan de slag met bijvoorbeeld een familiebord, poppetjes of andere voorwerpen.

Familieopstelling | Doelstelling & Resultaat

Een familieopstelling kan je vele waardevolle inzichten geven. Jouw houding ten opzichte van het (werk)leven wordt sterk beïnvloed door betrokkenen – zoals familieleden, vrienden en collega’s. Je bent deel van een gemeenschap en leert de regels, gedragingen en tradities van hen. Sommige regels, gedragingen, gebruiken en tradities heb je onbewust tot je genomen. Je bent je soms niet bewust dat dit jouw handelen en denken (dagelijks) beïnvloedt.

Een familieopstelling maakt dit onderbewuste denken en handelen inzichtelijk. Je komt erachter wat jou onbewust belast en het helpt je om duidelijkheid te krijgen over jouw patronen. Welk gedrag keert steeds terug en wat is hier de onderliggende oorzaak van? Je leert waarom bepaalde zaken/gedachten/gedragingen je blijven achtervolgen en in welke mate je ze uitlokt door jouw gedrag.

Een familieopstelling helpt je om je innerlijke balans terug te vinden en je patronen, gedragingen en overtuigingen volledig vorm te geven op de manier zoals jij dit wilt.

Familieopstellingen bij burn-out & stress

Een familieopstelling kan ook uitkomst bieden bij klachten als (overmatige) stress en burn-out. Een (familie)opstelling kan namelijk helpen om nieuwe inzichten te verwerven in de daadwerkelijk oorzaak van de (lichamelijke) klachten. De klacht – bijvoorbeeld de symptomen van een burn-out – worden in dit geval gezien als ‘de ingang’ om naar de diepere oorzaak te kijken.

Tijdens een dergelijke opstelling wordt gekeken naar het geheel en niet alleen naar (de symptomen van) de burn-out- of stressklachten. Vragen die bij dergelijke opstellingen centraal staan, zijn: ‘Wanneer zijn de klachten begonnen?’ ‘Op welke momenten ervaar je de meeste klachten?’ ‘Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen uit je leven?’ etc. etc. Er wordt gekeken naar oorzaken en verbanden. Op basis hiervan wordt een opstelling gemaakt.  Representanten van de opstelling weten vaak niet wat er aan de hand in met de vraagsteller. Ze worden uitgenodigd om alleen te beschrijven hoe ze zich voelen, zonder enige interpretatie, oordeel of vooroordeel. Ze zeggen alleen wat ze op het specifieke moment ervaren.

Vervolgens wordt er gekeken naar de dynamiek tussen vraagsteller en representanten. Wat gebeurt er? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? De opsteller/therapeut/coach zal naar aanleiding van de opstelling kunnen herkennen wat de stress en/of burn-out doet in het leven van de vraagsteller. Misschien wordt het onderliggende probleem wel gevonden, waar vervolgens verder mee aan de slag kan worden gegaan.

Een (familie)opstelling moet niet worden gezien als een wondermiddel voor de behandeling van een burn-out, maar het kan een goede stap zijn naar de juiste – en passende – begeleiding en behandeling bij burn-out of stressklachten.