Home > Blogs > Autisme en depressie

Autisme en depressie

Depressie is een psychisch probleem dat veel voorkomt bij autistische mensen. Het kan een grote impact hebben op het dagelijks leven en kan leiden tot zelfmoordgedachten. Depressie bij autistische mensen komt vaker voor tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid. Het komt vaak voor bij andere aandoeningen, zoals angst.

autisme-en-depressieVeel voorkomende symptomen van depressie bij autisme

Depressie treft autistische mensen op verschillende manieren. Symptomen zijn onder andere:

Het kan ook leiden tot een toename van het gedrag dat verband houdt met autisme, waaronder:

  • obsessief gedrag
  • stereotiep gedrag, zoals schommelen van het lichaam
  • sociale terugtrekking
  • oppositioneel en agressief gedrag
  • zelfverminking
  • slaapstoornis

Depressie is gekoppeld aan een verstandelijke beperking en epilepsie. Beide aandoeningen komen vaker voor bij autisme, maar het is niet bekend of autistische mensen met een verstandelijke beperking en / of epilepsie een groter risico lopen op depressie.

Depressie doet ook zelfmoordgedachten toenemen en we weten dat autistische volwassenen veel meer geneigd zijn zelfmoord te overwegen dan de algemene bevolking.

Wat je kunt doen

Autistische mensen vertellen ons dat naar de dokter gaan stressvol kan zijn, omdat ze vinden dat gezondheidswerkers hun behoeften niet begrijpen. Maar naar je arts gaan als je depressieve symptomen ervaart, is een belangrijke stap om voor jezelf te zorgen.

Sommige mensen nemen medicijnen, zoals antidepressiva of stemmingsstabilisatoren, om hun depressie te beheersen. Je arts kan de mogelijkheden met je bespreken. Sommige kleine onderzoeken melden dat medicatie een slecht humeur, slaapstoornissen en zelfverwonding bij autistische mensen verbetert. Zorg ervoor dat je de arts of therapeut altijd over je autisme vertelt, omdat dit van invloed kan zijn op de behandeling die je wordt voorgeschreven en hoe je arts met je communiceert.

Hulp nodig bij depressie? Bekijk het aanbod van coaches & therapeuten op Balansportaal