Home > Agenda > Trauma en stress-relief traject

trauma en stress-relief

Trauma en stress-relief traject

trauma en stress-relief

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen. 

Een ernstiger trauma kan ontstaan wanneer iemand emotioneel, lichamelijk en/of seksueel is mishandeld of langdurig is verwaarloosd. Ook een uitzending naar een oorlogssituatie kan tot een trauma lijden. Of als iemand werkt bij politie, brandweer of ambulance en te maken kreeg met menselijk lijden, geweld of dreiging. De gebeurtenis is zo schokkend dat iemand hier blijvend last van heeft.

Traumatische ervaringen kunnen leiden tot problemen in het omgaan met jezelf en anderen. Je hebt bijvoorbeeld minder controle over je gevoelens en gedrag. Er is sprake van een grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid. Sommige mensen trekken zich terug en zijn somber. Anderen worden juist druk en verwachten heel veel van zichzelf.

Kenmerken

  • Lichamelijke klachten, woede, schaamte, hyperactiviteit, slecht contact met vrienden en familie
  • Nachtmerries, concentratieproblemen, het steeds opnieuw herbeleven van de gebeurtenis
  • Prikkelbaarheid, je onbegrepen en miskend voelen, spanningsklachten, schrikachtig-, dromerig-, of teruggetrokken gedrag
  • Isolement, relatieproblemen, problemen op het werk, alcohol-/drugsmisbruik

 

       Dit programma bestaat uit:

 

  • 3 EMDR sessies
  • 3 Lichaamsgerichte behandelingen 
  • 2 ademworkshops
  • 1 klankschaal meditatie sessie

 

Waar: Mosselaan 128A

Egmond ad Hoef

Wie: Drs. G. Schmutzer en Ilse Veel

investering: 895,- euro

voor meer info kijk op: www.eureekapsychologie.nl

of: www.bloeicoaching.com