Home > Agenda > Heartfulness | Compassie Training

Heartfulness/Compassie Training

meer informatie

Heartfulness / Compassie

De basis van Geluk

Wil jij ook je hart openen om vriendelijkheid, mildheid en gelijkmoedigheid meer ruimte te geven?
Compassie ontstaat wanneer angst en pijn door liefde worden omarmd, zowel de angst en pijn van anderen als die van onszelf.

Bij heartfulness oftewel compassietraining wordt er voortgebouwd op mindfulness. Er vindt verdieping plaats, het hart neemt de leiding en gaat een grotere rol spelen in het dagelijks leven.
Het hart weet eerder dan de hersenen wat er aan de hand is.

  • Door liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf te oefenen nemen de ‘hartkwaliteiten’ toe.
  • Dat betekent meer ruimte voor je intuïtie.
  • Je zelfinzicht groeit.
  • De houding naar jezelf en je naasten is betrokken en hartelijk.

Wat komt er aan de orde?

1. Aardig zijn voor jezelf

2. De contraproductieve reflex
en luisteren naar je lichaam

3. Zeg ‘ja’ tegen een leven zonder ‘labels’
en omgaan met moeilijke emoties

4. No mud, no lotus

5. Om jezelf en anderen geven en de
macht van (zachtmoedig) zelfonderzoek

6. Je evenwicht vinden, het denken loslaten,
jezelf liefhebben

Deze 6-weekse training start op woensdagavond 16 februari om 19.30 uur in Delft

Meer informatie en aanmelden